Ngày mùa

Trên cánh đồng xã Chư đăng Rya huyên Chư Păh Gia lai ! Ngày thu hoạch lúa là ngày nhộn nhippj nhất trên đồng .

Bạn có thể thích

0 nhận xét

Flickr Images