Chiều Nam Ô

Làng Nam Ô - TP Đà nẵng Sau khi bỏ nghề làm pháo truyền thống thì dân làng lại trở về nghề biển . Đây cũng là 1 nghề truyền thống lâu đời của Nam Ô . Thanh niên trai tráng của làng đi biển đánh cá , những người phụ nữ ở nhà thì tranh thủ mỗi khi chiều đến thì bơi thuyền đi thả lồng sập trong vùng cửa sông và đầm Nam Ô để đánh bắt Cua ghẹ ... Chiều tối thả lồng sập thì sáng sớm đi thu lại , hải sản đánh bắt được giúp họ tăng thêm thu nhập cho gia đình

Bạn có thể thích

0 nhận xét

Flickr Images