Hoàng hôn đồi chè ( Biển hồ)

Nông trường Chè Biển Hồ (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, Gia Lai) tính đến nay đã 90 năm . Được Người Pháp thành lập nhưng năm 1921...
Hiện nay Công ty Chè Biển Hồ có hơn 1.600 hộ nhận khoán-trong đó 120 công nhân là người dân tộc thiểu số, trên 1.300 người thuộc các hộ dân địa phương

Bạn có thể thích

0 nhận xét

Flickr Images