Hái Chè

Nông trường Chè Biển Hồ (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, Gia Lai) tính đến nay đã 90 năm . Được Người Pháp thành lập nhưng năm 1921...Hiện nay Công ty Chè Biển Hồ có hơn 1.600 hộ nhận khoán-trong đó 120 công nhân là người dân tộc thiểu số, trên 1.300 người thuộc các hộ dân địa phương ...Trong ảnh là những cô gái dân tôc đang hái chè trên phần đất của gia đình mình .

Bạn có thể thích

0 nhận xét

Flickr Images