Chiều Ngô Sơn

Trên cánh đồng Ngô Sơn ( xã Chư đăng Rya ) mùa mưa bị ngập nước , đây cũng chính là ngư trường nuôi sống bao gia đình ven cánh đồng này .

Bạn có thể thích

0 nhận xét

Flickr Images