Quê Tôi

khi trên đồng lúa đã gặt, Các chú mục đồng thích nhất thả bò cho ăn trên ấy ! vừa rộng rãi lại có đủ thức ăn cho bầy gia súc .

Bạn có thể thích

0 nhận xét

Flickr Images