Kiếm sống

Hai chú bé người Jrai đang tranh thủ ngày nghỉ đi cất nhá tép để cải thiện bữa ăn và cũng phụ giúp bố mẹ !

Bạn có thể thích

0 nhận xét

Flickr Images